MC BUTHEAD Rev Charlie BUTlight

Rev Charlie Butlight

MC BUTHEAD: = NU: Reverend Charlie Butlight.

Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe; En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook de mantel; En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen. 

Voorwaar, in zeventien jaar BUT zijn we echt wel meer dan twee mijlen met jullie opgelopen, beminde aanbidders van BUT. En ook dit jaar lopen we weer gezellig een blokje met jullie op. Verheug u op woord-bloedende bekjes, door merg en been snijdende performances en sloten dodelijk verderf op het filmdoek. En zoals de Heilige Schrift zegt: indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Oh, en brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil. Beminde aanbidders van BUT, wij rekenen op jullie.

Was getekend, Rev. Charlie Butlight