Doeko L. de Dichter

Doeko L. de Dichter; Kargadoor Utrecht 2018

Doeko L. is een dichter, schrijver & voordrager die geen vaste vorm wil aannemen – je zou hem daarom een flardist kunnen noemen. In zijn schrijfsels worden menselijk handelen en diens fysiek, maatschappelijke tendensen en de gevoelens van alle tijden in eigenzinnige kaders geplaatst. Een mengelmoes van drama, romantiek, cynisme en komedie.
Zie verder zijn website: http://www.debedruktetoestand.nl/DoekoL/over.shtml

Duration
10minutes